پیام مؤسس

ایرانیان همواره جامه ای مترقی، با اندیشه و خیرخواه بودند و در این راه علاوه بر اینکه برای خود و هموطنان خود بهترینها را خواسته و رقم زدند، برای دیگر ملت‌ها نیز همواره خیرخواه و صلح طلب بودند.

در سال ۱۳۸۸ بر آن شدیم تا با نگرشی جدید و ویژه از این فرهنگ زیبای ایرانی الهام گرفته و سازمانی با قابلیت اطمینان بالا در همه سطوح تاسیس و به مرور آنرا توسعه و گسترش دهیم تا نام و برندی شایسته ایرانی و ایرانی آباد و سرافراز داشته باشیم. نام زیبایی که مایه حیات است و به پاکی و روشنی همچون آب بی‌مانند و مطهرکه آنرا آویسا نامیدیم.

 برهمین اساس آویسا همانند آب پاک و روشن آرمان ابدی و جاودان ما خواهد بود.

آویسا همانند آب پاک و روشن

حسین رجالی

خادم کوچک مردم ایران